Παιδεία

Αγνοείται και ακυρώνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας!

Θέματα - Παιδεία

Τετάρτη, 18 Απρίλιος 2012 22:10

Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 

alt

 

Νέο επεισόδιο στο πολύπαθο θέμα της χρήσης του νέου σχολικού συγκροτήματος, της οδού Τανάγρας και Σόλωνος, φαίνεται πως εξελίσσεται μετά την χθεσινή(17/4/2012) απόφαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Δημοτικής Επιτροπής, σε έκτακτη συνεδρίασή της , για δέσμευση πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες του υπό ίδρυση 6ου Λυκείου Λαμίας, ύστερα από αίτημα-εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Πριν δηλαδή ακόμη καθαρογραφεί η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10/4/2012, η οποία ουσιαστικά προκρίνει, παράλληλα με την μεταστέγαση του 5ου Λυκείου, την ίδρυση του 9ου Γυμνασίου φαίνεται πως ιδρύεται, τουλάχιστον στα χαρτιά, το 6ο Λύκειο.

 

Θεωρώ πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα πολύ κακό δείγμα του παρελθόντος, γραφειοκρατικής και ψυχρής υπηρεσιακής αντίληψης, αφού δεν λαμβάνει καθόλου υπόψιν τις αιτιάσεις των γονέων των μαθητών, τις εύλογες αντιρρήσεις τους για την ίδρυση του 6ου Λυκείου, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, την εισήγηση του ιδίου του Δημάρχου Λαμιέων καθώς και τις τελικές αποφάσεις του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Μεσούσης της κρίσης και με έντονο τον αναβρασμό των αξιών να κυριαρχεί, η κοινωνική συνοχή, ο αλληλοσεβασμός, η άμβλυνση των οξύνσεων και η επίλυση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες.

Είναι υποχρέωση του Δημοτικού Συμβουλίου να αφουγκράζεται τις αγωνίες των δημοτών και τις εφικτές λύσεις που προτάσσονται υπέρ των συμφερόντων τους, να καθορίζει το πολιτικό στίγμα και να θέτει την κατεύθυνση μέσα στην οποία θα κινηθούν τα υπηρεσιακά όργανα.

 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση εάν τελικά, ακυρωθεί η ίδρυση του 9ου Γυμνασίου, με αυτό τον τρόπο, παρά τις αποφάσεις και την θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς να συζητηθεί το θέμα στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, όπως προτάθηκε στις 10/4/2012 ,τότε εκτός από ένα μεγάλο πλήγμα στις δημοκρατικές και διαυγείς διαδικασίες που έως τώρα τελέστηκαν θα δημιουργηθούν έριδες ,έντονες αντιπαραθέσεις και διεκδικήσεις από τους πολίτες που θα έχουν αδικηθεί, πράγμα ανεπίτρεπτο για την κοινωνία της Λαμίας, ιδιαίτερα στην σημερινή κατάσταση που βιώνει η χώρα μας.

Η άμεση σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και η συζήτηση με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές αποτελεί πλέον μονόδρομο και επιτακτική ανάγκη.
Εκεί θα παρουσιαστούν όλα τα δεδομένα ,θα εκτεθούν οι παιδαγωγικοί και οι λειτουργικοί όροι ίδρυσης του σχολείου καθώς και οι ανάγκες των κατοίκων-χρηστών του νέου Σχολικού Συγκροτήματος.

Είναι σίγουρο τότε πως θα εξευρεθεί βιώσιμη και κοινά αποδεκτή λύση η οποία θα συζητηθεί εκτενέστερα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αυτό, ως κύριος εκπρόσωπος των δημοτών και διαχειριστής ιδίου δημοτικού χώρου, σύμφωνα και με τις νέες Καλλικρατικές αρμοδιότητες, θα πρέπει να λάβει τις τελικές αποφάσεις πάντα υπέρ των συμφερόντων των πολιτών και του Δήμου Λαμιέων γενικότερα.

*Η πρόταση της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών, όπως εκφράστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10/4/2012, είναι να δημιουργηθούν στο νέο Σχολικό Συγκρότημα:
1)στο Ά κτήριο: η ΄Β και η ΄Γ τάξεις του 5ου Λυκείου
2)στο΄Β κτήριο: η Ά τάξη του 5ου Λυκείου και το 9ο Γυμνάσιο

Δηλαδή ένα μεγάλο Λύκειο(5ο) και ένα μικρότερο Γυμνάσιο(9ο)
Παναγιώτης Στασινός
Δημοτικός Σύμβουλος
της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας
Μέλος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Δημοτικής Επιτροπής Λαμίας

 

Επιτέλους να λειτουργήσει η Δευτεροβάθμια Σχολική Δημοτική Επιτροπή

Θέματα - Παιδεία

Παρασκευή, 02 Μάρτιος 2012 12:01


Μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, τα οποία οδήγησαν σε παραίτηση τον πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Δημοτικής Επιτροπής καθώς και σε αλλεπάλληλες αντεγκλήσεις και έγγραφα υπομνήματα των εμπλεκόμενων, είναι θεωρώ επιτακτική ανάγκη να οργανώσουμε το μέλλον μαθαίνοντας από τις έως τώρα παραλείψεις.

Γιατί είναι αλήθεια πως υπήρξαν πολλά προβλήματα και δυσλειτουργίες στην συγκεκριμένη Επιτροπή, που ψάχνει να βρει τον βηματισμό της, το πρώτο αυτό τρίμηνο από την σύστασή της. Δεν υπήρξαν διακριτοί ρόλοι, δημιουργήθηκαν αμφισβητήσεις, τέθηκαν έντονες διαφωνίες ακόμη και για διαδικαστικά θέματα ενώ η ελλιπέστατη γραμματειακή υποστήριξη μεγέθυνε τα προβλήματα, ιδιαίτερα μετά το πέρας των συνεδριάσεων.

Το αποτέλεσμα ορατό σε όλους: ανούσιες συνεδριάσεις χωρίς παραγωγή απτού αποτελέσματος, αγανάκτηση και διαταραχή στη εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, εκεί δηλαδή που υποτίθεται πως θα πρόσφερε της υπηρεσίες της η Επιτροπή απαλλάσσοντας τις σχολικές μονάδες από οικονομικές, λειτουργικές και γραφειοκρατικές άχαρες διεργασίες, βελτιώνοντας παράλληλα την εκπαιδευτική διαδικασία.

Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως η Σχολική Επιτροπή αποτελεί ένα κατεξοχήν πολιτικό όργανο με την οποία χαράσσεται συγκεκριμένη πολιτική, πάντα υπέρ των συμφερόντων συνολικά του Δήμου. Εδώ  πιστεύω πως είναι το στοίχημα, το οποίο θα πρέπει να κερδηθεί από όλους όσους συμμετέχουμε στην Επιτροπή, αλλά κυρίως από την Δημοτική Αρχή που έχει τον έλεγχο  αλλά και  την κύρια ευθύνη.

Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαμίας από τις πρώτες συνεδριάσεις έκανε τις προτάσεις της, με το παραπάνω πνεύμα να κυριαρχεί ,πάντα με βάση τις αρχές της: Συμμετοχή – Διαφάνεια Έλεγχος.

Σήμερα υπό το βάρος των πρόσφατων γεγονότων φαίνεται αναγκαίο:
·         Να απλουστευθούν οι διαδικασίες, για την άμεση και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των καθημερινών και έκτακτων προβλημάτων του σχολείου. 
·         Η χρηματοδότηση να γίνεται στον προγραμματισμένο χρόνο, χωρίς 
καθυστερήσεις. 
·         Διάκριση της χρηματοδότησης για λειτουργικές και επισκευαστικές δαπάνες. 
·         Ο δήμος και τα μέλη της Σχολική Επιτροπής  να αναπτύξουν λειτουργικές 
σχέσεις με τη σχολική μονάδα, ώστε αυτή να ασχολείται ενεργά με τα 
προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής και να μη στηρίζεται μόνο στο μηχανισμό διαχείρισης και ελέγχου.
·         Να αποστέλλεται σε κάθε Σχολική Επιτροπή από τη Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας πίνακας, που να αναγράφονται τα ποσά των επιχορηγήσεων από τις  κεντρικές υπηρεσίες, τα κριτήρια κατανομής και ο τρόπος διάθεσης των άλλων πόρων του Δήμου, που αφορούν τα σχολεία (πχ. έκτακτων  επιχορηγήσεων) και να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
·         Αναβάθμιση του ρόλου των εκπροσώπων των διευθυντών στη Σχολική Επιτροπή ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι ο κύριος υπεύθυνος και εκφραστής της λειτουργίας και ελέγχου των αποφάσεων αλλά και να συμμετέχει ισότιμα στη λήψη τους. 

Τις ίδιες θέσεις εκφράζουμε και τώρα, μέσα στην κρίση που ξέσπασε, οι οποίες μαζί με τις προτάσεις των εκπαιδευτικών και τις προσπάθειες για  λύσεις του νέου προέδρου Αντιδημάρχου Κου Ευαγγελίου, θα οδηγήσουν στην άμεση ενεργοποίηση της Επιτροπής, με αποτέλεσμα  την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων καθώς και την αποκατάσταση της ομαλότητας και της ηρεμίας στις σχολικές κοινότητες της Λαμίας.

Συνημμένα δείτε το υπόμνημα-ψήφισμα των Διευθυντών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαμίας

 
Παναγιώτης Στασινός
Μέλος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Δημοτικής Επιτροπής
Δημοτικός σύμβουλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας
 

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας:Πως θα βγούμε από το αδιέξοδο;

Θέματα - Παιδεία

Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2011 13:48

Αξιολόγηση Χρήστη: / 2
ΧείριστοΆριστο 

alt


 

Οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης επανέφεραν, με δραματικό αλήθεια τρόπο, το θέμα της βιωσιμότητας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε την εποχή που η Ανώτατη Εκπαίδευση αντιμετωπίζονταν από τους πολιτικούς αλλά και από τη εκάστοτε τοπική κοινωνία ως μοναδικός, πολλές φορές, μοχλός ανάπτυξης και έτσι από το 1985 έως το 2009 πολλές τοπικές οικονομίες δεκάδων πόλεων μετατράπηκαν από παραγωγικές σε εξαρτώμενες από την κατανάλωση των σπουδαστών.


Στην δική μας περίπτωση λειτουργούν δύο τμήματα, ένα στην Λαμία (Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική) και ένα στην Λειβαδιά (Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Αυτά τα τμήματα δημιουργήθηκαν όμως χωρίς καμία μελέτη ή έρευνα ενώ δεν υπήρξε κανένας στοιχειώδης σχεδιασμός για την ανάπτυξη και την χρηματοδότησή τους. Παράλληλα εξέλειπαν ακόμη οι βασικές εκείνες υποδομές που είναι αναγκαίες για την απρόσκοπτη εκπαιδευτική λειτουργία του (Βιβλιοθήκη, Φοιτητική Εστία, Γυμναστήρια, internet,το ανεκπλήρωτο όραμα ίδρυσης Πανεπιστημιούπολης).

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η σημερινή κατάσταση που διαμορφώνεται και καθιστά αβέβαιο το μέλλον του Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερα μέσα στην οικονομική δίνη που σήμερα βιώνει η Ελλάδα αφού το κόστος εξοπλισμού, λειτουργίας και διοικητικής υποστήριξης ανά σπουδαστή είναι δυσβάστακτα.

 

Στις τελευταίες συσκέψεις σε επίπεδο Περιφέρειας, Δημοτικών Παρατάξεων, Διοικούσας Επιτροπής και φορέων της περιοχής τονίστηκε η επιθυμία όλων να παραμείνει Πανεπιστήμιο στην Στερεά Ελλάδα και μάλιστα προτάθηκαν προς τούτο και διάφοροι τρόποι διεκδίκησης.

Όμως για τι είδους Πανεπιστήμιο συζητάμε, διεκδικούμε και πολεμάμε;

Στην Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαμίας θεωρούμε πως για να είναι βιώσιμο, αυτοτελές και αυτοδύναμο ένα Πανεπιστήμιο θα πρέπει να εξασφαλίζονται ορισμένες προϋποθέσεις:

 Το γνωστικό του αντικείμενο να είναι ενταγμένο στον εκπαιδευτικό εθνικό σχεδιασμό
• Να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η χωροθέτηση του Πανεπιστημίου και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες υποδομές 
 Το επιστημονικό προσωπικό να έχει άμεση σχέση με την τοπική κοινωνία και την φοιτητική κοινότητα και να μην επισκέπτεται την Λαμία μόνο για τις παραδόσεις των μαθημάτων
• Στην Διοικούσα Επιτροπή να συμμετέχουν θεσμικοί παράγοντες της περιοχής μας
 Να συμμετέχει ενεργά στην πνευματική ανάπτυξη της πόλης 

Πρόσφατα επαναπροβλήθηκε το χρόνιο αίτημα των επιστημονικών και εμπορικών φορέων της περιοχής μας για μετακίνηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Στερεά Ελλάδα και για την ίδρυση Σχολής Ελληνικού Πολιτισμού, με αναφορά που διαβιβάστηκε από τον Δήμαρχο Λαμίας στους αρμόδιους Υπουργούς. 
Να σημειωθεί πως παρόμοια ερώτηση έγινε τον Ιούνιο στην Βουλή από την βουλευτή Κα Ουρανία Παπανδρέου – Παπαδάκη για να εισπράξει, από τον τότε Υφυπουργό Κο Πανάρετο, διφορούμενη απάντηση για συνέχιση της λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων τμημάτων, λόγω δυσαναλογίας εκπαιδευτικού έργου και επένδυσης δημόσιου χρήματος.
(Δείτε 
εδώ )

Καλό θα είναι λοιπόν πλέον, πέρα από ευχολόγια και επικοινωνιακές σκοπιμότητες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να επεξεργαστεί άμεσα τεκμηριωμένες προτάσεις που θα απαντούν στις προϋποθέσεις λειτουργίας του Πανεπιστημίου, ώστε να πειστεί το Υπουργείο πως και απαραίτητο και βιώσιμο είναι ένα Πανεπιστήμιο στην Στερεά Ελλάδα.
Να γνωρίζει επίσης πως η Ελλάδα έχει περισσότερες από 500 σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ και είναι η πρώτη στην Ευρώπη σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ανά κάτοικο.Ρεαλιστικό είναι αντί να ζητάμε την λειτουργία νέων σχολών να ενισχύσουμε τις ήδη υπάρχουσες.

Η αδράνεια, ο εφησυχασμός και οι λανθασμένοι χειρισμοί του παρελθόντος που οδήγησαν στην πλήρη εως τώρα απαξίωση του ιδρύματος δεν δικαιολογούνται πλέον.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ''ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ''

 

Φως στο τούνελ με αλλαγές στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Θέματα - Παιδεία

Πέμπτη, 13 Μάιος 2010 00:00

Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 

alt

Η εκπαίδευση είναι μια σύνθετη διαδικασία με πολλές παραμέτρους. Κυριότερος θεσμοθετημένος φορέας της είναι το σχολείο και δευτερευόντως(ως προς την προσφορά γνώσης και μόνο) η οικογένεια. Αυτά τα δύο πορεύονται παράλληλα και αλληλοσυμπληρώνονται.

 Τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται στην χώρα μας χαρακτηρίζεται από την ανάγκη να απαλλαγεί από το αυστηρό συγκεντρωτικό σύστημα του παρελθόντος, που ήθελε το Υπουργείο Παιδείας να κατευθύνει κάθε βήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην ίδια λογική αξιοποιείται η ευρωπαϊκή εμπειρία και υιοθετούνται εκπαιδευτικά συστήματα που ενισχύουν τον εκπαιδευτικό και την τάξη - ομάδα του στο ευρύτερο περιβάλλον με εργασίες και δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου, εκπαιδευτικές εκδρομές και ανάπτυξη θεμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων μαθητών - δασκάλου στην “ευέλικτη ζώνη”. Όλα τα παραπάνω βέβαια εξαρτώνται πάντα από τον ανθρώπινο παράγοντα εφόσον η εκπαίδευση σχετίζεται άμεσα με το έμψυχο δυναμικό: μαθητές - δάσκαλο - γονείς - διευθυντή - σχολικό σύμβουλο.

Είναι σημαντική επομένως η συνεργασία όλων αυτών και η εστίαση σ’ ένα κοινό στόχο που είναι η πρόοδος των παιδιών, γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική.
Καταλυτικός φορέας όλης αυτής της πολιτικής παραμένει αναπόφευκτα ο δάσκαλος και ο τρόπος που ο τελευταίος -ανάλογα με την προσωπικότητά του- αντιλαμβάνεται την συνολική διαδικασία. Ο δάσκαλος - παιδαγωγός  διορίζεται με βάση το πτυχίο του και δοκιμάζεται στην τάξη καθημερινά αποκτώντας διδακτική εμπειρία.

Οφείλει λοιπόν:
1. Να παρέχει τις γνώσεις που καθορίζονται από το Υπουργείο
2. Να ελέγχει την αφομοίωση της παρεχόμενης γνώσης αναγνωρίζοντας ότι αυτή είναι απαραίτητη για την γνωστική εξέλιξη του παιδιού.
3. Να αναλαμβάνει μαζί τους σχολικές δραστηριότητες
4. Να συμβουλεύει τα παιδιά και να τα στηρίζει χωρίς να τα προσβάλει και χωρίς να τα χαρακτηρίζει. Να τα αντιμετωπίζει δηλαδή σαν εν εξελίξει προσωπικότητες.
5. Να διαχειρίζεται τις αντιπαλότητες που προκύπτουν στην τάξη με ενδιαφέρον και αμεροληψία προάγοντας την συνεργασία.
6. Να καλλιεργεί δημοκρατική συνείδηση στα παιδιά λειτουργώντας ο ίδιος σαν παράδειγμα.
7. Να σέβεται το οικογενειακό περιβάλλον που υπάρχει πίσω από κάθε παιδί.
8. Να ανέχεται την διαφορετικότητα γεφυρώνοντας τα χάσματα μεταξύ αλλοδαπών - ελλήνων ευαισθητοποιώντας τα παιδιά σε θέματα ισότητας και αλληλεγγύης
9. Να εξοικειώσει τα παιδιά στα θέματα διαχείρισης του περιβάλλοντος(καθαριότητα, ανακύκλωση, νερό, φυσικοί πόροι) και την φιλοζωία.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό και ο σκοπός της εκπαίδευσης, η καλλιέργεια δηλαδή των πολιτών της κοινωνίας μας, ώστε να αποτελέσουν την συνέχεια του μακρόχρονου Ελληνικού Πολιτισμού.

Πώς κρίνεται όμως ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών; Με ποιο μέτρο αξιολογείται η αποδοτικότητα και  η παραγωγικότητα ενός τόσο σημαντικού για την κοινωνία φορέα που μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το αντίβαρο στην κρίση που μαστίζει την Ελλάδα;

Ποια τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η επίσημη πολιτεία για να επιβραβεύσει τους άξιους και να απομονώσει  από την εκπαιδευτική διαδικασία όσους  δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους; Ποιός και με ποιους τρόπους θα προστατεύσει τα παιδιά μας από την ανεπάρκεια; Πως μπορούμε ως πολίτες να συμμετέχουμε ενεργά  στην διάπλαση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων;

Σε κάποιες χώρες της Β. Ευρώπης αξιολογείται η παραγωγικότητα με βάση τις εργασίες που ανέλαβε η τάξη και παράλληλα επιβραβεύεται με αυξημένες μισθολογικές απολαβές, ενώ η κάθε είδους ανεπάρκεια συνεπάγεται επίπληξη, λογοδοσία στην αρμόδια επιθεώρηση και στενό έλεγχο του εκπαιδευτικού. Αντίστοιχα στις ΗΠΑ καταρτίζεται λίστα προσόντων των εκπαιδευτικών που συναποτελείται από τα τυπικά προσόντα αλλά και από τις κρίσεις που διαμορφώνουν οι άμεσα σχετιζόμενοι με τον εκπαιδευτικό, συνάδελφοι και γονείς. Οι τελευταίοι ασχέτως επαγγελματικής ιδιότητας έχουν  άποψη για τα παιδιά τους και συνεργάζονται για τον δάσκαλο. Κατ’ αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται μια εικόνα της αξιοσύνης του δασκάλου.

Να προστεθεί εδώ ότι σ’ ένα ιδιωτικό φορέα, ο δάσκαλος κρίνεται άμεσα με τα κριτήρια αυτά που, μπορεί να είναι άδικα σε ορισμένες περιπτώσεις, σαφέστατα όμως ανήκουν, στη λογική ότι και ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ανταγωνιστικός στη δουλειά του όπως κάθε επαγγελματίας που  αγωνίζεται  καθημερινά να αποδείξει την αξία του.

Στο Ελληνικό δημόσιο σχολείο όμως όλα είναι θέματα προσωπικών επαφών και κατεστημένης πραγματικότητας. Όποιος προσπαθεί να ξεπεράσει τα μέτρα του δημοσίου και να δουλέψει  με όρους ιδιωτικού φορέα αναλαμβάνοντας με την τάξη του εξωσχολικές ή άλλες  δραστηριότητες απομονώνεται από το σύστημα. Από την άλλη είναι δύσκολο έως σχεδόν αδύνατο να ξεπεράσει κανείς τη διοικητική δυσκαμψία  και να απομακρύνει εκείνον που δεν ανταποκρίνεται στα “στάνταρτ” της εκπαίδευσης.

Η πραγματικότητα δυστυχώς καταδεικνύει ότι όταν ο δάσκαλος -δημόσιος αμετακίνητος υπάλληλος- έχει καλές σχέσεις με τον διευθυντή, τον σχολικό σύμβουλο και τον προϊστάμενο, αγνοείται οποιαδήποτε αντίδραση σε βάρος του και έτσι μπορεί να συνεχίσει το λαμπρό παιδευτικό του έργο πάνω στα θύματα, παιδιά μας. Όσο για κείνον που διαπνέεται από φρέσκιες ιδέες και οράματα οφείλει να προσαρμοστεί στο μέσο όρο της ελληνικής θλιβερής δημοσιοϋπαλληλικής πραγματικότητας.
 
Ζητούμε να αλλάξει αυτό το κατεστημένο. Να μπουν πιο ορθολογικά κριτήρια αξιολόγησης από την εύνοια του εκάστοτε διευθυντή.
Ζητούμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς να γίνεται συνέλευση του κάθε τμήματος με παρουσία διευθυντή, σχολικού συμβούλου, γονέων και εκπαιδευτικού όπου θα αποτιμηθεί το έργο του παιδαγωγού και θα καταγραφούν οι κρίσεις ώστε να υπάρχει ένα προηγούμενο(συστατική επιστολή).

Σε μια εποχή όπου το μέλλον της Ελλάδας δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση  μόνο η αγάπη του δασκάλου για την δουλεία του και η ουσιαστική συμμετοχή όλων όσων πιστεύουν στην δύναμη της παιδείας, μπορούν να είναι οι εγγυήσεις ότι η καλλιέργεια των παιδιών μας δεν θα αφεθεί σε φθίνουσα πορεία. Το σχολείο και η πνευματική ανάπτυξη μπορούν  και πρέπει να αποτελέσουν  την αφετηρία  για την επανάκαμψη της Ελληνικής κοινωνίας τώρα στις δύσκολες στιγμές που περνάει  η χώρα μας.
Λύσεις υπάρχουν. Βούληση χρειάζεται για να τις υλοποιήσουμε.

Γρίβα Εφη
Μέλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας

 

 

Η Εκκωφαντική σιωπή των πνευματικών ανθρώπων

Θέματα - Παιδεία

Τρίτη, 04 Μάιος 2010 07:46

Αξιολόγηση Χρήστη: / 2
ΧείριστοΆριστο 

alt

Στην ελληνική επικράτεια, λειτουργεί μεγάλος αριθμός τμημάτων ΑΕΙ, με επιστημονικό αντικείμενο , την ανάπτυξη κάθε είδους-περιφερειακή, αγροτική, βιομηχανική, τουριστική-, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη διαχείριση πόρων, τη βιομηχανική παραγωγή, τις νέες τεχνολογίες και τις πολυάριθμες δυνατές εφαρμογές τους στην παραγωγή [...]

Όλοι αυτοί οι καθηγητές με τους αναπληρωτές , τους επίκουρους , τους λέκτορες και τους ερευνητές τους, τώρα που το κύρος της Ελλάδας πλήττεται, τώρα που ο λαός αυτής της χώρας δεν βλέπει καμία προοπτική ανάπτυξης, τώρα που χλευάζεται διεθνώς, ως τεμπέλης και ανίκανος, δεν αισθάνονται την ανάγκη να διατυπώσουν άμεσα προτάσεις ανάπτυξης;
Να καλέσει το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Θράκης, για παράδειγμα, τους αγρότες της Θράκης και να δώσει κατευθύνσεις για τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, να τους καθοδηγήσει σε συνεργασία και με άλλα τμήματα, για παράδειγμα οικονομικού σχεδιασμού ή βιοτεχνολογίας, και να χαράξει μια προοπτική ανάπτυξης, ή το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Παντείου , τι έχει να προτείνει για την έξοδο της περιφέρειας από την κρίση, την ανεργία, την υποβάθμιση;
Πώς μπορεί κάθε τόπος να σχεδιάσει το δικό του αναπτυξιακό προφίλ, αν η επιστημονική κοινότητα, δεν δώσει την απαραίτητη όχι απλά πληροφόρηση, αλλά σε βάθος γνώση των απαραίτητων για ανάπτυξη, όρων, προϋποθέσεων, τρόπων και αποτίμησης στη συνέχεια και ανανέωσης του σχεδιασμού; Κι αν δεν είναι αυτό σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, τότε τι είναι;
Αν δεν είναι αυτός ο αποχρών λόγος ύπαρξης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και της καλλιέργειας των επιστημών- το να βελτιώνουν δηλαδή τη ζωή των ανθρώπων- τότε τι είναι; Τι δικαιολογεί ηθικά και πρακτικά την ύπαρξή τους;

Παρατηρούν λοιπόν από απόσταση την ελληνική κοινωνία, να αγωνιά, να παραπατάει στο σκοτάδι που της επιβάλλουν διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες και δεν ακούγεται ούτε φωνή από αυτούς που υποτίθεται ότι είναι οι πνευματικοί μας οδηγοί, τα «μάτια» στο σώμα της κοινωνίας. Ο διεθνής δε διασυρμός της Ελλάδας, καθόλου δεν σφίγγει τα στομάχια τους, καθόλου δεν δυσκολεύει τον ύπνο τους, καθόλου δεν τον νιώθουν να συνδέεται με την ύπαρξή τους , με την ευθύνη του ρόλου τους στην ελληνική κοινωνία.

Θεωρούμε μάλιστα πως αυτή είναι η πιο οδυνηρή χρεοκοπία και προηγείται χρονικά πάντοτε της άλλης, της πιο αισθητής και χειροπιαστής, της οικονομικής χρεοκοπίας.
Ποιος λοιπόν θα μας πει τι να κάνουμε; Ποιος ξέρει τις ανάγκες μας καλύτερα από εμάς και ποιος μπορεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο- για το λαό μας- τις δυνατότητές του από εμάς;
Όταν καμία φωνή δεν ακούγεται, όταν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας απαξιώνουν με τη στάση τους τον ίδιο τους το ρόλο και δεν εκπληρώνουν τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας, κάποιοι άλλοι θα έρθουν να παίξουν αυτό το ρόλο για εμάς. Θα έρθουν να μας πουν τι είναι καλό για εμάς, να μας επιβάλλουν τρόπο ζωής και τρόπο σκέψης, να καθορίσουν τη ζωή τη δική μας και των απογόνων μας, να κόψουν και να ράψουν πάνω στην εδαφική μας επικράτεια που είναι «κατοχυρωμένη» με το αίμα χιλιάδων αγωνιστών, θα ξαναγίνουμε ραγιάδες και θα φταίμε.
Η «ανάπτυξη», που θα φέρουν, θα είναι ανάπτυξη γι΄ αυτούς. Για μας θα είναι συρρίκνωση και φτώχεια, γιατί δεν βλέπουμε το νόμισμα από την ίδια πλευρά. Θα καρπώνονται τον πλούτο της πατρίδας μας και δε θα μπορούμε να φάμε ούτε τα ψίχουλα που θα πέφτουν από το τραπέζι τους.
Οι εξελίξεις ωθούν στη δημιουργία ενός κοινωνικού υποστρώματος, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς δημοκρατικές ελευθερίες μέσα σε κλίμα εκβιαστικών πιέσεων και συνθηκών έκτακτης ανάγκης, με θεωρίες περί μονόδρομου, περί αδιεξόδων και άλλα πολλά, για να έρθουν να κάτσουν επιχειρήσεις μεγάλων κεφαλαιουχικών ομίλων, που δε θα έχουν καμιά υποχρέωση, δε θα λογοδοτούν σε κανέναν και θα νέμονται ως αρπακτικά, τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ευθύνης έχουν σήμερα και οι πνευματικοί μας δάσκαλοι, οι ειδικοί επιστήμονες της ανάπτυξης, των νέων τεχνολογιών, της οικονομικής διαχείρισης, της διαχείρισης πόρων, των νέων ενεργειακών πηγών, της αειφορικής διαχείρισης, της αγροτικής βιοτεχνολογίας, του μάρκετινγκ, κ.ο.κ, που δεν αντιτάσσουν στον Αρμαγεδδώνα που έρχεται ένα μοντέλο πραγματικής εθνικής ανάπτυξης, παρόλο που γνωρίζουν πολύ καλά.

Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη, να μιλήσουν επιτέλους, να δώσουν αναπτυξιακές προοπτικές στην πλούσια σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους πατρίδα μας, να πουν την αλήθεια, να καταστρώσουν και να προτείνουν στην ελληνική κοινωνία σχέδιο ανάπτυξης κι ας αναλογιστούν αυτό:
Αν ήταν γιατροί και η μάνα τους αρρώσταινε βαριά, δεν θα έψαχναν την καλύτερη θεραπεία για να της προσφέρουν; Ή αν ήταν δικηγόροι, δε θα έτρεχαν να την υπερασπιστούν στα δικαστήρια;
Τώρα λοιπόν τι περιμένουν;
Γιατί σε αυτήν την περίπτωση, η Ελλάδα δεν είναι η μάνα που τρώει τα παιδιά της, αλλά τα παιδιά που έφαγαν τη μάνα που τα έθρεψε…

Ανωνύμου του Έλληνος

Για την επιμέλεια και την αντιγραφή:
Παναγιώτης Στασινός
Μέλος Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας

 

Σελίδα 1 από 2


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96
«ΈναρξηΠροηγούμενο12ΕπόμενοΤέλος»

Εγγραφές

www.pepla.gr
Εδώ
μπορείτε να κάνετε δημιουργία λογαριασμού χρήστη τις ιστοσελίδας και του forum.

ΕΝΩΣΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ”
Εδώ μπορείτε να εγγραφείτε 
ως μέλος τις κίνησης.