Ακίνητη περιουσία του Δήμου Λαμίας: όχι άλλες καθυστερήσεις…(Του Στέφανου Σταμέλλου)

Θέματα - Κοινωνικά

Παρασκευή, 02 Δεκέμβριος 2016 15:23

alt

 Γράφαμε στις 14 Ιουνίου στο κείμενο/ανοιχτή επιστολή για την «Ακίνητη περιουσία του Δήμου Λαμίας: «Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει…» μεταξύ άλλων «…Το αυτονόητο είναι να υπάρχει λεπτομερής καταγραφή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση. Η μη - ή η λειψή - αποτύπωση και καταγραφή των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας έχει πολλές παρενέργειες, κινδύνους και απώλειες οικονομικών πόρων».

Δυο μέρες μετά, στις 16 Ιουνίου, ο αντιδήμαρχος οικονομικών, μετά τη συνεδρίαση και της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέντευξή του [https://www.youtube.com/watch?v=gEhSuSiIohs] αναφερόμενος στο θέμα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου τόνισε με έμφαση ότι: «είναι ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ και απασχολεί και την νέα δημοτική αρχή» και πρότεινε τη σύσταση μιας διαπαραταξιακής Επιτροπής (Λένε, αν δεν θέλεις να προχωρήσει ένα θέμα, φτιάξε μια επιτροπή∙ μια διαπαραταξιακή είναι ακόμα καλύτερα…)

Στις 29/6/2016 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε έτσι η διαπαραταξιακή Επιτροπή με ρόλο καθαρά γνωμοδοτικό, ενώ μπορούσε και έπρεπε να συγκροτηθεί από την πρώτη στιγμή Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου «Διαχείρισης της Περιουσίας του Δήμου». Θα μπορούσε επίσης να συζητάει αυτά τα θέματα η Οικονομική Επιτροπή - που έχει άλλωστε και την ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο - και τα οποία θέματα κρίνονται επείγοντα και προτεραιότητας. (Εδώ να κάνουμε μια «ρητορική» ερώτηση: Αν ήταν δική τους επιχείρηση ο Δήμος, αν λέμε, για να καταγράψουν την ακίνητη περιουσία της, θα φτιάχνανε επιτροπές; Τέλος πάντων…)

Ακριβώς 3,5 μήνες μετά την σύσταση της Επιτροπής,στις 14/10/2016, έγινε η πρώτη της συνεδρίαση. Και σύμφωνα με το πρακτικό: «Ομόφωνα τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν για την αναγκαιότητα της άμεσης καταγραφής της ακίνητης περιουσίας» Στη συζήτηση βέβαια, η οποία δεν καταγράφηκε στο πρακτικό, δεσμεύτηκε ο αντιδήμαρχος να φέρει το θέμα στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία  θα εισηγούνταν στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δέσμευση πίστωσης 50.000 ευρώ και να γίνει άμεσα η διενέργεια διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εταιρειών με την ανάλογη εμπειρία.  Όμως μέχρι στιγμής, πέντε μήνες μετά τη σύσταση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής και ενάμιση μήνα μετά την πρώτη της συνεδρίαση, δεν έχει γίνει τίποτα.

Τα λέμε αυτά γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε άλλη καθυστέρηση. Όσοι παρακολουθούν την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών, θα θυμούνται ότι το θέμα της καταγραφής, αποτύπωσης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου το έχουμε αναδείξει πολλές φορές από το 2010. Το αναφέρουμε δε σε κάθε συζήτηση που αφορά στα οικονομικά του Δήμου.

Να θυμίσουμε επίσης ότι:  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ)», άρθρα 178 έως 199, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους οι Δήμοι οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό.  Οφείλουν να καταρτίζουν και να τηρούν κτηματολόγιο των ακινήτων τους. Στο κτηματολόγιο καταχωρούνται:  η περιγραφή και το είδος του ακινήτου, η τοποθεσία, η έκταση και τα όριά του, καθώς και το σχετικό τοπογραφικό ή πρόχειρο σχεδιάγραμμα, η χρονολογία της απόκτησής του και οι τίτλοι ιδιοκτησίας, άλλα δικαιώματα που τυχόν υπάρχουν και οι σχετικοί τίτλοι, και η κατά προσέγγιση αξία του ακινήτου.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν 3852 /2010, η Οικονομική επιτροπή «εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο». [Εδώ μπορούμε να πούμε καθαρά ότι η Οικονομική Επιτροπή ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ]. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα εκπονήθηκε από το 2011 οδηγός για την υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων για να φέρουν σε πέρας το έργο αυτό και διαμορφώθηκε ενιαία κωδικοποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων.   Η ΕΕΤΑΑ, ως δικαιούχος στο πλαίσιο της Πράξης «Καταγραφή και αξιοποίηση των κτιριακών υποδομών και της λοιπής ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ Α΄ βαθμού», δημιούργησε πληροφοριακό σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας και συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και λειτουργία του στους ΟΤΑ.   Έγιναν δε ενημερωτικές ημερίδες, στις οποίες συμμετείχαν εντεταλμένοι υπάλληλοι από όλους τους δήμους.

Στο Δήμο μας, στις 27/6/2012 ορίστηκε η αρμόδια επταμελής Επιτροπή του νόμου και με την 285/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε Διαχειριστική Επιτροπή, δύο μέλη της οποίας συνταξιοδοτήθηκαν και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να αντικαταστήσει… Η αρμόδια επταμελής Επιτροπή πρόσφατα με επιστολή της δηλώνει αδυναμία να ανταποκριθεί στο έργο αυτό και να συνεργαστεί με την ΕΕΤΑΑ. Στο μεταξύ στην διαπαραταξιακή επιτροπή τονίστηκε με έμφαση ότι η μη αποτύπωση των περιουσιακών στοιχείων δημιουργεί πολλά προβλήματα τόσο στα έργα που αφορούν στα κτίρια, όσο και στις μισθώσεις και τις απαλλοτριώσεις.

Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε και με τις οικονομικές δυσκολίες της αυτοδιοίκησης, θεωρούμε αδιανόητο να υπάρχει τέτοια ακαταστασία(;) στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και να μην ξέρουμε το κάθε κτίριο, το κάθε οικόπεδο και το κάθε κτήμα τι δυνατότητες έχει να αποδώσει. Εμείς επιμένουμε - και θα επιμένουμε για πολλούς λόγους - στην άμεση καταγραφή και αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου∙ κι ας γινόμαστε κουραστικοί.

 

 

 

Λαμία: Ποιος αθλητισμός και για ποιον;

Θέματα - Κοινωνικά

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2016 10:46

 

alt

 

Του Στέφανου Σταμέλλου

Καμία δημοτική αρχή τα τελευταία χρόνια στη Λαμία δεν αντιμετώπισε τον αθλητισμό με βάση τα συμφέροντα της πόλης και των δημοτών. Αυτό που κυρίως διαχειρίστηκαν ήταν και είναι τα συμφέροντα των συλλόγων και των αθλητικών σωματείων.

Το επιχείρημα που προβάλλεται και ακούγεται συχνά είναι: «αφήστε τα σωματεία να κάνουν τη δουλειά τους» παραβλέποντας σκόπιμα το γεγονός ότι ο δήμος είναι «υποχρεωμένος» να συμβάλει σ’ αυτή τη «δουλειά» με την παραχώρηση χώρων και πόρων.

Η Λαμία σήμερα δεν διαθέτει επαρκείς αθλητικούς χώρους, δεν διαθέτει γήπεδο με ταρτάν, δεν διαθέτει κλειστό κολυμβητήριο, ούτε επαρκές μόνιμο προσωπικό - τότε που μπορούσε, δεν το έκανε. Η εποχή των παχιών αγελάδων δυστυχώς πέρασε. Έτσι τώρα όλα μοιάζουν δύσκολα και ως μόνη οδός διαφυγής εμφανίζεται ο ιδιώτης!

Ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο όμως έχει την υποχρέωση να παρεμβαίνει στη διαμόρφωση της αθλητικής πραγματικότητας με πρόγραμμα και στόχους, και δεν πρέπει να παραμένει θεατής ή απλώς ρυθμιστής μεταξύ των αθλητικών παραγόντων.
Έτσι, με βάση την επικρατούσα κατάσταση, η Λαμία με τις ελάχιστες αθλητικές υποδομές και με τις πολλές ελλείψεις, διαθέτει στα σωματεία-επιχειρήσεις τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, χωρίς αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν καμιά υποχρέωση συμμετοχής σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης και χωρίς να εφαρμόζεται κάποιος Κανονισμός Διαχείρισης των Αθλητικών Χώρων.


Η άποψή μας είναι ότι πρέπει η δημοτική αρχή να φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο μια ολοκληρωμένη έκθεση/εισήγηση - σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα σωματεία και φορείς - για το ποια είναι η κατάσταση σήμερα στον αθλητισμό, για τις χρονίζουσες και προβληματικές υποθέσεις, για την αναθεώρηση του Κανονισμού Διαχείρισης των Αθλητικών Χώρων και να γίνει ένας εξορθολογισμός και ένας προγραμματισμός βραχυχρόνιος και μακροχρόνιος. Και - επιτέλους - να λειτουργήσει και η Επιτροπή Αθλητισμού του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε ό,τι μας αφορά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ο δήμος, ακόμη και στην σημερινή συγκυρία της κρίσης, είναι ικανός να διαχειριστεί με πιο αποδοτικό τρόπο τις αθλητικές του εγκαταστάσεις, τόσο για τους δημότες όσο και για τους συλλόγους και σωματεία. Απλά οφείλει να ορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Στο μεταξύ διαβάζουμε πως με Κοινή Υπουργική Απόφαση στις 5.9.2016 εγκρίθηκε η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη 1529 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2016 - 2017.  Κι ενώ όλοι οι μεγάλοι δήμοι της Περιφέρειας και όλης της Ελλάδας έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, η Λαμία απουσιάζει. Αυτό δεν είναι άσχετο με τα παραπάνω και με την αθλητική πολιτική της δημοτικής αρχής, την έλλειψη αθλητικών υποδομών και την έλλειψη Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών Χώρων.

Ελπίζουμε αυτό το τελευταίο να αφυπνίσει τη μάζα των δημοτών, που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν μια τέτοια ευκαιρία και να αθληθούν, και βέβαια τους άνεργους πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής στην πόλη μας.

 

Μία αξέχαστη Τσικνοπέμπτη! (του Παναγιώτη Στασινού)

Θέματα - Κοινωνικά

Παρασκευή, 04 Μάρτιος 2016 11:20

alt

Σήμερα πέρασα μια εντελώς ξεχωριστή και αξέχαστη Τσικνοπέμπτη!

Μετά από μια πραγματικά περιπετειώδη διαδρομή μέσα στην βροχή και με τις νταλίκες παρέα,λόγω των έργων που γίνονται στην Εθνική Οδό στον νότιο κόμβο εξόδου από την Λαμία, βρέθηκα με κλιμάκιο ιατρών στον χώρο προσωρινής(;) φιλοξενίας των Σύρων προσφύγων στις Θερμοπύλες.

Το πρώτο που θα θυμάμαι είναι εκείνα τα ολοστρόγγυλα μάτια της μικρής να με κοιτάνε την ώρα που την εξέταζαν η Μαρία και ο Θανάσης.Ήταν στην αγκαλιά της μαμάς της,μιας πολύ νεαρής γυναίκας σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.Η μικρή δεν έκλαιγε,αντίθετα μάλλον απολάμβανε τον τρόπο με την ο̟ποίο οι συνάδελφοι ασχολούνταν μαζι της και με κοιτούσε συνεχώς με τα πελώρια εκφραστικά μάτια της.

alt

Εξω από το ιατρείο οι Σύριοι με υπομονή περίμεναν ένας-ένας την σειρά τους να εξεταστούν ενώ στον χώρο υποδοχής οι πολλοί Λαμιώτες εθελοντές μοίραζαν ρούχα,σκεπάσματα και τρόφιμα,από αυτά που καθημερινά προσφέρουν απλόχερα οι συμπολίτες μας.Πιο δίπλα οι αστυνομικοί υπηρεσίας καταμετρούσαν τα έγγραφα των νεοφερμένων απαντώντας με ευγένεια και σεβασμό στις πολλές ερωτήσεις εθελοντών και προσφύγων ενώ κάποιοι άλλοι διάβαζαν το έντυπο που είχε ετοιμάσει η Περιφέρεια στα Αραβικά!

Θα θυμάμαι επισης το χαμόγελο των φίλων από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ήρθαν μέσα στην νύχτα να παραλάβουν τον Σύριο με τον αρρύθμιστο Σακχαρώδη Διαβήτη καθώς και τους δυο νεαρούς διερμηνείς που τον συνόδευαν στο νοσοκομείο(ο ένας μετέφραζε από την διάλεκτο του ηλικιωμένου-στα Συριακά και ο άλλος σε εμάς Αγγλικά).

Μια μικρή κοινότητα βρίσκεται κοντά μας, δίπλα μας.

Με ανθρώπους κυνηγημένους από τον πόλεμο που μιλάνε διαφορετική γλώσσα,εχουν διαφορετική θρησκεία αλλα εχουν ανάγκες, κρυώνουν, πονάνε,υποφέρουν και αρρωσταίνουν οπως και εμείς.

Και κοντά σ´αυτούς τους κατατρεγμένους συνάντησα τον Γιάννη,τον Μιχάλη,τον Θανάση,την Μαρία,τον Στέφανο,τον Κώστα,τον Γιώργο,τον Ηλία,την Βίβιαν,τον Πολύζο και τόσους άλλους που άφησαν υποχρεώσεις και οικογένειες και έτρεξαν ως αργά στην βαθιά νύχτα να συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν ώστε οι πρόσφυγες να εχουν κάπου να ακουμπήσουν.

Σήμερα φίλοι μου,στον χώρο υποδοχής των προσφύγων στις Θερμοπυλες συνάντησα την Ανθρωπιά!

Αργά το βράδυ, κατά την επιστροφή μας με τον Γιάννη στην Λαμία υπήρχε στην ατμόσφαιρα της πόλης μια έντονη διάχυτη μυρωδιά τσίκνας.

Τότε θυμηθήκαμε!

Το ημερολόγιο έλεγε Τσικνοπέμπτη 3 Μαρτίου 2016...

Παναγιώτης Στασινός
Δημοτικός Σύμβουλος
της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας

 alt

alt

 

alt

 

Ίδρυση Εθνικού Πάρκου των Προστατευόμενων Περιοχών Οίτης, κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού κόλπου

Θέματα - Οικολογικά

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2016 18:13

alt

Του Στέφανου Σταμέλλου*

Θεωρούμε ότι υπάρχουν οι αντικειμενικές συνθήκες σήμερα για την ίδρυση του Εθνικού Πάρκου των Προστατευόμενων Περιοχών της Οίτης, της κοιλάδας του Σπερχειού και του Μαλιακού κόλπου.  

Επισημαίνουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή Λαμίας έχει θεσμοθετηθεί ένα ευρύ δίκτυο προστατευόμενων περιοχών. Αναφερόμαστε στον Εθνικό Δρυμό της Οίτης, στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης για τα πουλιά και το Θαλάσσιο Καταφύγιο στο Λιβάρι του Μαλιακού (κωδ GR2440002, 3, 4, 5, 6, 7 & GR103 και GR104). Σήμερα εκτός από τον Εθνικό Δρυμό της Οίτης, που εποπτεύεται και προστατεύεται από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού, όλες οι άλλες περιοχές - παρ’ ότι έχουν στενή αλληλεξάρτηση και σύνδεση τόσο από άποψη γεωγραφίας όσο και από άποψη βιοποικιλότητας - είναι σε πλήρη εγκατάλειψη και απροστάτευτες.

Αυτές οι περιοχές συνθέτουν ένα από τα πιο πλούσια οικοσυστήματα της χώρας μας, το οποίο όμως απειλείται. Υπάρχει άμεση ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των οικοτόπων και των σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας, που ενδημούν και αναπαράγονται στην περιοχή. Είναι τα σπάνια λουλούδια, το αγριόγιδο της Οίτης, τα νερά, τα φαράγγια, τα πουλιά, το πανέμορφο δάσος της ελάτης, τα ιστορικά μνημεία, τα ιαματικά νερά, η πλούσια ιχθυοπανίδα και πτηνοπανίδα του Σπερχειού και των εκβολών του και το φυσικό θαλάσσιο πάρκο για την αναπαραγωγή ψαριών και την ανάπτυξη των νεαρών ιχθυδίων στο Λιβάρι του Μαλιακού, που εμπλουτίζει με ψάρια τις θάλασσές μας. Είναι μια περιοχή με τεράστια βιολογική, αισθητική, επιστημονική, οικονομική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική αξία. 

alt

 

Οι βασικοί σκοποί του νέου Φορέα, που προτείνεται για την εποπτεία του Εθνικού Πάρκου, όπως απορρέουν από το νόμο για την Βιοποικιλότητα είναι: η διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, η αποκατάσταση και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλουν και στην τοπική ανάπτυξη αειφορικών ανθρώπινων δραστηριοτήτων και να είναι σε αρμονία με την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Πρακτικά προτείνουμε - και ζητάμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους άλλους αρμόδιους φορείς και την Αυτοδιοίκηση - την αναβάθμιση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης σε ένα ευρύτερο διάδοχο σχήμα. Το σχήμα αυτό, που θα φέρει τον τίτλο του Φορέα Διαχείρισης του Ενικού Πάρκου των Προστατευόμενων Περιοχών Οίτης - Σπερχειού - Μαλιακού, θα μπορέσει να λειτουργήσει ως μια θεσμοθετημένη εποπτεύουσα Αρχή, η οποία θα νοιάζεται και θα παρακολουθεί συνολικά την περιβαλλοντική προστασία, αλλά και την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Διαφορετικά η έννοια της προστασίας ακυρώνεται στην πράξη.

Τέλος σημειώνουμε ότι η δημιουργία ενός Φορέα Διαχείρισης, που να εποπτεύει περισσότερες από μία περιοχές, είναι και δοκιμασμένη στη χώρα μας και αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο διαχείρισης των φυσικών περιοχών, αφού εξοικονομεί προσωπικό και πόρους. Επιπλέον, είναι απόλυτα εφικτός ο συνδυασμός περιοχών με διαφορετικά οικολογικά χαρακτηριστικά, αφού αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί σε άλλους φορείς, π.χ. Πάρνωνα – Μουστού, Αίνου – Κούταβου κ.α

* μέλος της Οικολογίας Αλληλεγγύης Στερεάς

 

**  Δείτε πατώντας εδώ τις 622 υπογραφές που έχουν ήδη συγκεντρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του gopetition για την υποστήριξη της πρότασης. Η συγκέντρωση υπογραφών συνεχίζεται

 

Η τοποθέτηση του Παναγιώτη Στασινού, δημοτικού συμβούλου της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας, στο θέμα του Απολογισμού και του Ισολογισμού του έτους 2014

Θέματα - Οικονομικά

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος 2015 13:15

alt

 

Λαμία, 24/9/2015

Οι αναφορές μας στον οικονομικό απολογισμό του 2014 δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μόνο για τα οικονομικά, και τελειώσαμε. Μια καθαρά δηλαδή γραφειοκρατική λογιστική αντιμετώπιση. Υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα που δεν συζητούνται ή δεν συζητήθηκαν καθόλου αυτό το διάστημα. Λογικά θα έπρεπε να γίνει εκτενέστερη συζήτηση, να υπάρχει μια εκτεταμένη εισηγητική έκθεση με συμπεράσματα και προτάσεις, η οποία να περιέχει στοιχεία απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Μην ξεχνάτε κ δήμαρχε ότι είσαστε νέα δημοτική αρχή, που πρέπει να βγάζει συμπεράσματα και να διορθώνει ∙ και όχι να συνεχίζει χωρίς κανέναν προβληματισμό τα κακώς κείμενα της προηγούμενης. Τώρα δεν είστε πια νέα όμως. Εξαντλήσατε ήδη το 20% της θητείας σας

Κι επειδή έκλεισε ήδη ο πρώτος χρόνος της θητείας της δημοτικής αρχής, περιμέναμε να εξαγγείλετε τον επίσημο απολογισμό πεπραγμένων. Κύριε πρόεδρε, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου και τον νόμο για τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων έπρεπε η Δημοτική Αρχή να κάνει τον απολογισμό των πεπραγμένων, όπως κάνουν οι δήμοι όλης της χώρας. Ο καθιερωμένος ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων της κάθε δημοτικής αρχής, αποτελεί στην ουσία την κορυφαία στιγμή των δημοτικών δρώμενων ως μία τακτική, ανοικτή σε προτάσεις και απόψεις, λαϊκή συνέλευση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο νομοθέτης το θεσμοθέτησε σε ετήσια βάση. Προβλέπει συγκεκριμένα ότι τοποθετούνται "όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων" και "κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή"

Επειδή ακριβώς δεν έγινε και δεν πρόκειται να γίνει απολογισμός πεπραγμένων, είμαστε υποχρεωμένοι, σε κάθε ευκαιρία όπως αυτή σήμερα, να βάζουμε τα θέματα που θεωρούμε ως σημαντικά στα πλαίσια της δημιουργικής αντιπολίτευσης, που ασκεί η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών

Να αναφέρουμε λοιπόν πολύ πρόχειρα ότι θέματα όπως η παραγωγική ανασυγκρότηση και η στήριξη της τοπικής οικονομίας στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε, η λειτουργία της διαφάνειας και της συμμετοχής, η ανάδειξη του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Δήμου, το πρόγραμμα στον πολιτισμό δεν συζητήθηκαν και δεν συζητούνται. Κατά την άποψή μας ο Δήμος ακολουθεί ακριβώς τα βήματα και την πρακτική της προηγούμενης δημοτικής αρχής και αναδεικνύεται ως κακέκτυπο της διοίκησης του κ Κοτρωνιά. Κυρίως αυτοσχεδιάζει, χωρίς πρόγραμμα και στόχους, χωρίς προτεραιότητες και αποτελέσματα

Δεν λειτούργησε η Επιτροπή Διαβούλευσης και οι Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, στις οποίες θα έπρεπε να εξετάζονται όλα τα σημαντικά θέματα με την αναγκαία διερεύνηση και προετοιμασία, ακόμα πριν έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φυσικά και περιμέναμε να προσπαθήσετε να εκλεγεί ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δείχνοντας ότι πράγματι ενδιαφέρεστε για το θεσμό. Δεν το κάνατε. Εξαντλείται η ουσιαστική ενημέρωση για μείζονα θέματα του Δήμου μόνο στην παράταξή σας και δεν ξέρουμε αν και αυτό πράγματι γίνεται.

Με λίγα λόγια θεωρούμε ότι όσα αναφέρονται στον οικονομικό απολογισμό του 2014 είναι μια μίζερη φωτογραφία της λειτουργίας του Δήμου και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους θεσμούς της συμμετοχής και της διαφάνειας

Περιμέναμε να έχει ξεκινήσει, και ήδη να έχει αναπτυχθεί, μια συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό και το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016. Ενώ οι προθεσμίες με βάση το νόμο έχουν παρέλθει, εσείς δεν έχετε καν ανοίξει αυτό το θέμα. Θα πείτε πάλι ότι δεν είχατε το χρόνο να το κάνετε, όπως πέρυσι, που πράγματι ήσασταν νέα δημοτική αρχή

Φοβούμαστε ότι δεν κατανοείτε τις ιστορικές ευθύνες που έχει η αυτοδιοίκηση στη δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα και ακολουθείτε την πεπατημένη με την πρακτική του παρελθόντος. Καρκινοβατούν τα θέματα όπως η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο βιώσιμος εναλλακτικός τουρισμός, η ανασύνταξη του αγροτικού τομέα με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου και την καθημερινή ενασχόληση με τα θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και την Βιομηχανική Περιοχή, όσο κι αν λέτε ότι δεν έχετε αρμοδιότητες 

Αναπαράγετε το αποτυχημένο δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης με την παντοκρατορία του Δημάρχου, που κυρίως εξαρτάται από συμβούλους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο απυρόβλητο χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι και ποιο είναι το έργο τους, με την ταυτόχρονη σιωπή της πλειοψηφίας.

Χρειάζεται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δημοτικές παρατάξεις, στις τοπικές κοινωνίες και καλλιέργεια της κουλτούρας συνεργασιών μέσα από τους συμμετοχικούς θεσμούς διαφάνειας, που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τον Κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένα στα στοιχεία του Ισολογισμού του 2014,

διαβάζουμε ότι τα έσοδα μειώθηκαν κατά 7,63% και τα έξοδα κατά 7,80%. Θα μπορούσαμε εδώ να έχουμε το ανάλογο ποσοστό που τρέχει στο 2015, που αυτό θα βοηθούσε να αναληφθούν κάποια μέτρα

Αναφέρεται στον Ισολογισμό ότι ο Δήμος συμμετέχει στις επιχειρήσεις

-          Στην Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Δημοσιότητας (ΔΕΤΟΔΛ). Γιατί συνεχίζει να εμφανίζεται αφού έχει κλείσει; Πού είναι η ευθύνη; Το ποσό των 114.000 ευρώ είναι το αρχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης ή είναι η ετήσια συμμετοχή του Δήμου στη λειτουργία της; Αυτό γιατί δεν έχει διαγραφεί και εξακολουθεί να εμφανίζεται στο ενεργητικό του Δήμου;

-          Στο ΔΗΠΕΘΕ, το οποίο εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια και αποτιμήθηκε με μηδενική αξία, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με την βιωσιμότητα της επιχείρησης ή απλά αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της; ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ;;;

-          Εμφανίζεται ότι συμμετέχει ο Δήμος στην Ελληνική Διαδημοτική Εταιρεία Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών με ποσοστό 6,25% και αρχική συμμετοχή 58.000 ευρώ… Γιατί συνεχίζει να εμφανίζεται και ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΌ; Τι κέρδισε ο Δήμος από αυτή τη συμμετοχή και πώς θα πάρει πίσω τα λεφτά του;;

-          Εμφανίζεται ότι συμμετέχουμε στις ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, το έχουμε πει κι άλλη φορά, ποια ήταν τα οφέλη του Δήμου αυτά τα οκτώ χρόνια που συμμετέχει, με αρχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ και πόσα είναι τα ετήσια έξοδα της συμμετοχής μας. Αν το αποτέλεσμα του παζαριού ήταν για το Δήμο 57.400 ευρώ, να ξέρουμε για πού προορίζονται αυτά τα χρήματα…

Υπογραμμίζουμε τα δέκα σημεία που έχουν επισημάνει οι Ορκωτοί Λογιστές στην έκθεσή τους και ρωτάμε αν αυτά έχουν ληφθεί υπόψη και αν τελικά διορθώθηκε ο Ισολογισμός

Θεωρούμε πολύ σημαντικό και τονίζουμε την επισήμανση των Ορκωτών Λογιστών σε ό,τι αφορά στις αποσβέσεις. Όπως αναφέρουν, ενώ έπρεπε να υπολογιστούν οι αποσβέσεις των παγίων με 8,33%, εμφανίζονται με ποσοστό 4% και είναι μικρότερες κατά 1.577.000 ευρώ, με συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσης και το υπόλοιπο  πλεονασμάτων εις νέο να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. Ρωτάμε αν αυτό διορθώθηκε και γιατί υπολογίστηκαν λάθος οι αποσβέσεις

Επίσης, η επισήμανση των Ορκωτών Λογιστών για τη μη διενέργεια απογραφής και αποτίμησης των τελικών αποθεμάτων των αναλωσίμων της 31.12.2014

Αναφέρουν επίσης χαρακτηριστικά ότι «δεν μας παρασχέθηκαν επαρκή στοιχεία και πληροφορίες από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να προσδιορίσουμε το ύψος των ενδεχόμενων υποχρεώσεων από επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Δήμου, που υφίστανται την 31.12.2014, για το λόγο αυτό διατηρούμε σχετική επιφύλαξη» Τι σημαίνει αυτό;

Τέλος με έμφαση οι Ορκωτοί λογιστές αναφέρουν «εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι είχε τεθεί ως θέμα έμφασης από τον προηγούμενο ελεγκτή ότι: «Δεν έχει ολοκληρωθεί η απογραφή και αποτίμηση ορισμένων κατηγοριών παγίων περιουσιακών στοιχείων των πρώην Δήμων Γοργοποτάμου, Λειανοκλαδίου και της Κοινότητας Παύλιανης, με συνέπεια στον ανωτέρω ισολογισμό να μην έχουν συμπεριληφθεί οι αξίες των εν λόγω στοιχείων και οι λογαριασμοί του Ενεργητικού…»  Δεν υπήρξε καμία εξέλιξη στη τρέχουσα χρήση σχετικά με το θέμα αυτό και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δηλώνουν άγνοια ως προς τη προαναφερόμενη εκκρεμότητα. Θέλουμε κι εδώ μια απάντηση και να ξεκαθαριστούν οι ευθύνες. 

Κλείνοντας κύριε δήμαρχε, να αναφέρω ότι πέρυσι τέτοιον καιρό είχατε επανειλημμένα αναφερθεί με αυστηρό τρόπο στις οικονομικές ελλείψεις και ατασθαλίες της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που δημιουργούσαν σημαντικό ζήτημα στη λειτουργία του Δήμου. Ένα χρόνο μετά, τι έγινε τελικά; Εξιχνιάστηκαν οι υποθέσεις;, κουκουλώθηκαν; ζητήσατε συγνώμη; Ή είναι ακόμα στο στάδιο της διερεύνησης και ποιες είναι αυτές;

 

 

Σελίδα 1 από 19


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/pepla/pepla.gr/templates/rt_afterburner_j15/html/pagination.php on line 96
«ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος»

Εγγραφές

www.pepla.gr
Εδώ
μπορείτε να κάνετε δημιουργία λογαριασμού χρήστη τις ιστοσελίδας και του forum.

ΕΝΩΣΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ”
Εδώ μπορείτε να εγγραφείτε 
ως μέλος τις κίνησης.