Πρόταση για Κανονισμό Διαχείρισης Ελεύθερων Χώρων

Επιτροπή ποιότητας ζωής - Εισηγήσεις

Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 
alt
  
ΠΡΟΤΑΣΗ:   Κανονισμός Διαχείρισης Ελεύθερων Χώρων
 
Έχουμε μπει ήδη στη θερινή σαιζόν και η κατάσταση σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των ελεύθερων χώρων στην πόλη, και ιδιαίτερα στο κέντρο, δεν έχει αλλάξει σε τίποτα με αυτή που ζήσαμε πέρυσι. Η παράνομη κατάληψη των ελάχιστων πεζοδρομίων και των πλατειών από τα τραπεζοκαθίσματα των καφέ, η παράνομη στάθμευση, η άναρχη τοποθέτηση των εμπορικών πινακίδων, η αφισορύπανση, η δυνατή μουσική τις μεταμεσονύχτιες ώρες συνεχίζουν να δίνουν την άναρχη αυτή εικόνα  της προεκλογικής περιόδου. Κοινή είναι η διαπίστωση ότι εμπορευματοποιείται σε μεγάλο βαθμό ο “δημόσιος χώρος” εκτοπίζοντας τους πεζούς και προκαλώντας την αισθητική.
 
Για να μπει τάξη στα πεζοδρόμια, στους πεζόδρομους και τις πλατείες, είναι αναγκαίο να συνταχθεί Κανονισμός, που να ρυθμίζει τις χρήσεις αυτών των χώρων και τις καταλήψεις τους. Κανονισμός που να εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών και των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ταυτόχρονα με την αισθητική προστασία και με αντικειμενικό στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής  δραστηριότητας σε κανονιστικά πλαίσια εξασφαλίζοντας και τον υγιή ανταγωνισμό των καταστημάτων. Σε καμιά περίπτωση δεν βάζουμε σε προτεραιότητα την εμπορευματοποίηση του ελεύθερου χώρου ούτε σε όφελος του δήμου, ούτε των καταστηματαρχών
 
Βασικά στοιχεία του Κανονισμού πρέπει να είναι:
- Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τοπογραφικά κλπ που πρέπει να προσκομιστούν για την χορήγηση της άδειας χρησιμοποίησης κοινόχρηστου χώρου και η διάρκεια της χορηγούμενης άδειας κατάληψης. 
- Για στους πεζόδρομους: να οριστεί η ζώνη για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών (και οχημάτων σε έκτακτες περιπτώσεις) σύμφωνα και με την νομοθεσία. Σε περιοχές δε, όπου η κύρια χρήση ορίζεται ως εμπορική, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη ζώνη στάσης μπροστά στις προθήκες των καταστημάτων (ζώνη οπτικής συναλλαγής) πέραν της ελεύθερης ζώνης όδευσης των πεζών.
- Στα πεζοδρόμια που είναι μικρότερα από δύο μέτρα, δεν πρέπει να δίνεται καμιά νέα άδεια κατάληψης. Εννοείται ότι σε πεζοδρόμια μεγαλύτερα των δύο μέτρων, η κατάληψη θα είναι στο πέραν των δύο μέτρων τμήμα και σύμφωνα με τα παραπάνω.
- Για τις πλατείες: να οριστεί μέγιστο εμβαδό κατάληψης της κάθε πλατείας, να καθοριστεί η αισθητική των τραπεζοκαθισμάτων και του λοιπού εξοπλισμού, οι τέντες κλπ.
- Να καθοριστούν τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων και οι κυρώσεις σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, παράνομης κατασκευής, που σημαίνει άμεση απομάκρυνση με ταυτόχρονη ενημέρωση του εισαγγελέα για αυτόφωρη παράβαση.
- Όλες οι άδειες θα συνοδεύονται από τοπογραφικό και θα είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση το εμβαδόν της παραχωρούμενης έκτασης θα πρέπει να ορίζεται με έγχρωμη διαγράμμιση και το τοπογραφικό της έκτασης να αναρτάται σε επίκαιρο εξωτερικό σημείο του καταστήματος για να μπορούν οι πολίτες να ελέγχουν την τήρηση του Κανονισμού. Στο διαδίκτυο θα αναρτώνται και τα ποσά που εισπράττει ο Δήμος από την εκμίσθωση αυτών των χώρων.
- Να οριστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και να καθοριστούν γενικά οι ευθύνες.
- Περίπτερα, ζαρντινιέρες, εμπορεύματα, ακόμη και σκαλοπάτια κατοικιών ή καταστημάτων που "τρώνε" το πεζοδρόμιο και εμποδίζουν τη διέλευση πεζών, να απομακρύνονται.
- Ο κανονισμός να προβλέπει επίσης τι θα ισχύει σχετικά με τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής μορφής των δρόμων και την προστασία του περιβάλλοντος απαγορεύοντας τις αφισοκολλήσεις κ.ά
 
Ειδικό κεφάλαιο να αναφέρεται στις πινακίδες των καταστημάτων και σε ό,τι αφορά στο μέγεθος και την αισθητική, τη διάταξη και το ύψος από το δρόμο κλπ. Αυτή η άναρχη τοποθέτηση των εμπορικών πινακίδων πρέπει να τελειώσει.
Να απαγορεύεται η τροφοδοσία καταστημάτων εκτός των επιτρεπόμενων ωρών, που όμως τα οχήματα θα σταθμεύουν στις ειδικά διαμορφωμένες εσοχές των πεζοδρομίων.
Για την εποπτεία και τον έλεγχο: να γίνεται από τη Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, το Τμήμα Τάξης και την Τροχαία, τους επόπτες καθαριότητας και τους οικονομικούς επόπτες του δήμου. Μπορεί όμως και πρέπει να συσταθεί ειδική υπηρεσία η οποία να δέχεται τις καταγγελίες και τα παράπονα των δημοτών, ακόμα και προφορικές καταγγελίες, και να επιλαμβάνεται χωρίς καθυστερήσεις.
 
Η σύνταξη του Κανονισμού να γίνει σε συνεργασία με τους καταστηματάρχες, απλούς πολίτες και με το ΤΕΕ και το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων σε ό,τι αφορά στο αισθητικό μέρος των περιπτέρων, των πινακίδων των καταστημάτων και της εικόνας των πλατειών.


Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Στασινός Παναγιώτης
Δημοτικός Σύμβουλος