Πρόταση της Πρωτοβουλίας για την διαχείριση των αιτημάτων των δημοτών

Δημοτικό συμβούλιο - Προτάσεις

Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 

Με γνώμονα την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων,χωρίς ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου προτείνουμε την ακόλουθη διαδικασία:

Κάθε πολίτης να μπορεί να υποβάλλει το αίτημα του στις υπηρεσίες του Δήμου και μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, είτε μέσω internet.

Άμεσα με την υποβολή του αιτήματός του να παίρνει ένα αριθμό καταχώρισης του αιτήματος, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του, ενώ επιπλέον να του γνωστοποιείται η υπηρεσία του δήμου που αναλαμβάνει να διεκπεραι-ώσει το εν λόγω αίτημα, το όνομα του υπαλλήλου που το χειρίζεται, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτόν. Οι απαντήσεις-ενέργειες των αντιστοίχων υπηρεσιών και ο χρόνος που μεσολάβησε να είναι σε κοινή θέα στο internet μέσα από την ιστοσελίδα του δήμου. Έτσι θα μπορούν οι πολίτες να ελέγχουν και την αποτελεσματικότητα και την προθυμία των διαφόρων υπηρεσιών οι οποίες θα λογοδοτούν στον άμεσο προϊστάμενό τους.

Πρόκειται για μια απλή και αποτελεσματική πρακτική που ακολουθούν πολλοί δήμοι στην  Ελλάδα και το Εξωτερικό.

 

Πιστεύουμε πως με τέτοια διαδικασία θα αντιμετωπίζονται σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα της πόλης τα οποία αναφέρονται από τους πολίτες αλλά ταυτόχρονα θα αποκατασταθεί και η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον δημότη και τις υπηρεσίες του δήμου Λαμιέων.