Δεν λειτουργούν οι Επιτροπές στον Δήμο Λαμιέων

Δημοτικό συμβούλιο - Ερωτήσεις

Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

alt

Ασαφής ήταν η απάντηση του Δημάρχου σε ερώτηση της Πρωτοβουλίας για τον λόγο που δεν λειτουργούν οι Επιτροπές του άρθρου 22 του Δ.Σ, καθώς και για την μή σύγκλειση της Επιτροπής Διαβούλευσης, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τον αποκλεισμό της προβλεπόμενης, κατά τον νόμο,συμμετοχής των δημοτών.

 

Λειτουργία των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κε Πρόεδρε

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/3/2011 ψηφίστηκαν από το σώμα μεταξύ των άλλων και ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου ενώ συστάθηκαν και 16 Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ισχύοντα κανονισμού.

Σύμφωνα με την εισήγησή σας για την κατεπείγουσα ψήφιση του κανονισμού ‘’η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί το σημαντικότερο όργανο αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες και τους φορείς του Δήμου μας’’ .

Το άρθρο 76 του ν.3852/2010 εξάλλου ρητά αναφέρει, μεταξύ των άλλων, πως η Επιτροπή συνεδριάζει ‘’τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες’’ .


Επίσης, λόγω της αύξησης των μελών του δημοτικού συμβουλίου αλλά και των πιεστικών αναγκών για αποσυμφόρηση της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Καλλικράτη, ενισχύονται αποφασιστικά οι Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες έχουν ανάλογη προς το Δημοτικό Συμβούλιο σύνθεση και μπορούν να έχουν και αποφασιστικές αρμοδιότητες.


Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάσθε:

•Γιατί δεν έχει, εδώ και τρείς μήνες, συγκληθεί και συνεδριάσει η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου;

•Γιατί δεν εχουν, εδώ και τρείς μήνες, συγκληθεί και συνεδριάσει οι Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου (του άρθρου 22 του Κ.Λ);

•Ποιες είναι οι άμεσες ενέργειές σας για να λειτουργήσουν οι Επιτροπές ώστε να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και η αμφίδρομη επικοινωνία των πολιτών με τον Δήμο;


Δείτε αναλυτικά τις Επιτροπές που δεν λειτουργούν:


1.Επιτροπή Θεσμών(Δεν λειτουργεί)
2.Επιτροπή Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης(Δεν λειτουργεί)
3.Επιτροπή Εκπαίδευσης(Δεν λειτουργεί)
4.Επιτροπή Εμπορίου( Υπαίθριου-πλανόδιου και στάσιμου)(Δεν λειτουργεί)
5.Επιτροπή ΚΑΠΗ (Δεν λειτουργεί)
6.Επιτροπή Μουσείων (Συνεδρίασε εν κρυπτώ στις 15/6/2011 χωρίς να ενημερωθούν τα μέλη για την ώρα συνεδρίασης και την Ημερήσια Διάταξη)
7.Επιτροπή Ονοματοθεσίας Οδών και Πλατειών(Συνεδρίασε εν κρυπτώ στις 15/6/2011 χωρίς να ενημερωθούν τα μέλη για την ώρα συνεδρίασης και την Ημερήσια Διάταξη με αποτέλεσμα την αναβολή)
8.Επιτροπή Οργάνωσης-Διοίκησης-Οικονομικών Δημοτικής περιουσίας(Δεν λειτουργεί)
9.Επιτροπή Περιβάλλοντος (Δεν λειτουργεί)
10.Επιτροπή Πνευματικών Κέντρων (Συνεδρίασε στις 15/6/2011)
11.Επιτροπή Πολεοδομίας-Χωροταξίας(Συνεδρίασε εν κρυπτώ στις 6/6/2011 χωρίς να ενημερωθούν τα μέλη για την ώρα συνεδρίασης και την Ημερήσια Διάταξη)
12.Επιτροπή Πολιτιστικών -Νεολαίας-Αθλητισμού(Δεν λειτουργεί)
13.Επιτροπή Πρόνοιας (Δεν λειτουργεί)
14.Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης (Δεν λειτουργεί)
15.Επιτροπή Φιλαρμονικής (Δεν λειτουργεί)
16.Επιτροπή Ωδείου (Δεν λειτουργεί)